Skandinaviske mødre har det best

0Shares

Norge kommer likt med Danmark, og blir bare slått av Sverige på oversikten.

De afrikanske landene Niger, Etiopia og Burkina Faso havner i den andre enden av skalaen.

-En av sju kvinner i deler av Afrika vil dø under fødsel eller graviditet, mens det tilsvarende tallet for Sverige er en av 6.000, sier Mary Beth Powers, helserådgiver i Redd Barna.

I Sverige kan 99 prosent av alle kvinner lese og skrive, mens det tilsvarende tallet for Niger er åtte prosent.

Undersøkelsen er gjort på bakgrunn av ti ulike faktorer, blant annet kvinner og barns helse, utdanning og politiske status.