Moskè mot terror

0Shares

I mer enn 800 år var muslimene herrer i Granada og store deler av Spania. Deres rike var et av datidens rikeste samfunn, og et av de mest fremtredende innen kultur og vitenskap. Det har også blitt stående som et forbilde for toleranse for ulike livssyn og kulturer, historiens trolig mest vellykkede samliv mellom kristne, jøder og muslimer i følge NRK.

Moskéens ledelse ønsker å bruke arven fra fortiden til å skape forsoning. Et anti-11. septembersymbol er den blitt kalt.

-Vi håper den nye moskéen kan bli et symbol på gjensideig forståelse i en vanskelig tid der toleranse, fornuft og besinnelse til tider synes fullstendig fraværende, sier talsmann for moskéen.

(NRK: Hør mer om 11. september-moskeen)