Norge beklager USAs landminepolitikk

0Shares

USAs president George W. Bush kunngjorde fredag at han fraviker tidligere president Bill Clintons linje om å slutte seg til den såkalte Ottawa-konvensjonens forbud mot produksjon og bruk av landminer i 2006.

Statssekretær Kim Traavik i Utenriksdepartementet har markert den norske misnøyen overfor USAs ambassadør John Doyle Ong personlig.

– Vi forventet at USA ville slutte seg til Ottawa-konvensjonen i 2006 og beklager at man nå endrer kursen. USA øker riktignok bevilgningene til fjerning av landminer i en rekke land, men dette oppveier ikke for beslutningen om å fortsette produksjon og bruk, sier Traavik til NTB.

SV-leder Kristin Halvorsen er opprørt over den amerikanske beslutningen og ber statsminister Kjell Magne Bondevik umiddelbart ta kontakt med president Bush. Hun mener Norge har et spesielt moralsk ansvar for å følge opp saken internasjonalt, ettersom Nobelkomiteen i 1997 ga fredsprisen til Kampanjen mot
landminer.

– Det er uhørt å utsette målet om å stanse dette i 2006. Jeg utfordrer Bondevik til umiddelbart å ta kontakt med Bush, sier Halvorsen til NTB.

Og Norsk Folkehjelp, som driver minerydding i 10 land, fordømmer den nye minepolitikken.