Barn blir apatiske av asylmottak

424 apatiske asylbarn har skapt debatt i Sverige. Hverken Norge eller andre land i Europa har opplevd maken, skriver Aftenposten.

Asylbarn som nekter å spise, drikke, snakke eller bevege seg har skapt en følelsesladet debatt i Sverige.

Sverige har siden 1. januar 2003 registrert en eksplosiv økning av asylbarn med “uppgivenhetssymptom”:

2000: 1 barn.

2001: 15 barn.

2002: 65 barn.

2003: 143.

2004: 182.

Pr. 30. april 2005:

424 barn


Barna er jevnt fordelt på begge kjønn, nesten 85 prosent av dem er eldst i søskenflokken. Ca. 80 prosent er mellom 8 og 15 år.


Nesten 80 prosent kommer fra det tidligere Sovjetunionen (53 prosent) og det tidligere Jugoslavia (31,4 prosent). 22,4 prosent av barna har far som er død/savnet. 178 av dem er fortsatt under behandling.

“Uppgivenhetssymptom” har svenske myndigheter kalt den unike situasjonen blant en del asylbarn de tre siste årene. Ifølge rapporten til den oppnevnte ekspertgruppen bestående av leger, psykologer og psykiatere, skal flere av barna ha blitt dårligere etter at familiene fikk avslag på asylsøknadene sine. Og det spesielle er ikke at barn og unge kan bli rammet av apati, men at det skjer en eksplosjonsartet økning blant asylbarn – bare i Sverige. Ingen andre land i Europa har opplevd noe lignende.