Fordømmer angrep på studentene

Fredlige elev- og studentprotester tidlig denne uken ble hardt

angrepet av regjeringshæren. Vise-kansleren ved universitet i

Jaffna, Prof. Mohandas og dekanus for de humanistiske fagene, Prof. Sivachandran ble beskutt mens de ledet en fredlig studentmarsj.

En TV-team filmet det hele, og her kan du se angrepene: NTT News

Parlamentsmedlem Kajendran fra Tamil National Alliance (TNA) ble også kraftig banket opp. Flere andre studenter og ansatte ved universitet ble beskutt og angrepet med slag og spark. To dager etter, tirsdag 20.12.2005 brøt regjeringshæren seg inn på universitetsområdet og skjøt mot studenter og forelesere.

– Disse angrepene er et klart tegn på den lankesiske regjeringens forsøk på å svekke tamilenes demokratiske rettigheter, mener Tamil Youth Organisation Norway (TYO).

TYO påpeker at våpenhvileavtalen som ble signert i 2002 betinget at regjeringshæren skulle trekke seg ut av alle sivilbefolkede områder i den nordlige og østlige delen av landet. Nå etter snart 4 år har dette ennå ikke skjedd. Drapene, angrepene og voldtektene på den tamilske sivilbefolkningen fortsetter, og selv i skrivende stund pågår

angrepene mot befolkningen.

– TYO ber Norge og resten av verdenssamfunnet om å fordømme og dermed legge press på den lankesiske regjeringen for å stoppe disse voldelige handlingene mot det tamilske studentsamfunnet, og samtidig kreve en garanti om at det ikke kommer til å gjenta seg, heter det i følge en pressemelding.