Kraftig nedgang i asylsøknader

Antall asylsøknader til vestlige land har gått ned halvparten, skal vi tro tall fra FNs flyktningeråd.

Ikke siden 1988 har land i EU/EØS-området, samt Nord Amerika, New Zealand og Australia tatt inn så få nykommere, stikk i strid med virkeligheten som portretteres blant innvandringsskeptiske og innvandringsfientdlige partier på ytre høyre.

– Tallene viser at enkeltes argumentasjon om et voksende asylproblem ikke holder mål, sier FNs høykommisjonær for flyktninger, Antonio Gutierres.

– Rike industrialiserte land burde heller spørre seg selv om det er så lurt med såpass mange restriksjoner. Her låses døren for mange kvinner, barn og menn som flykter fra undertrykkelse og forfølgelse, uttalte den tidligere portugisiske statsministeren.

Størst nedgang har man hatt utenfor EU/EØS. Canada og USA har fått 54% færre søknader om asyl i 2005 i forhold til 2001, mens antallet som ville til de to landene i Oseania har gått såpass ned som 75% i samme periode.

Innad i EU er det Frankrike som er mest attraktivt, med 50 000 søknader i fjor. Storbritannia fikk 48 800 og Tyskland 28 900 i samme tidsrom.

Blant verdens 9,2 millioner flyktninger og asylsøkere kommer de fleste naturlig nok fra U-land eller krigsherjede land med vanskelig sikkerhetssituasjon, som bl.a Irak, Tanzania og Haiti. Flest asylsøkere i 2005 kom fra Kosovo og Tsjetsjenia, mens Irak og Haiti opplevde en oppgang på 27% i antallet som flyktet fra landet.