Svensk-norsk voldssamarbeid

0Shares
Latest posts by Tor Bach (see all)

Resultatet har blitt at ledende aktivister i Bootboys nå opererer under navnet Nasjonal Ungdom. Blant dem som står bak prosjektet finner vi kjente størrelser som Mikkel Vetvik, Werner Holm og Dariusz Arnesen. Etter det Monitor kjenner til ble samarbeidsplanene utviklet i løpet av et møte i Karlstad på den svenske nasjonaldagen den sjette juni i år.

Et første resultat av samarbeidet er at Oslos T-banevogner er blitt forsøplet med klistremerker fra Nasjonal Ungdom. Merkene er direkte kopiert fra tilsvarende svensk materiale, og er trolig trykket i Nationell Ungdoms trykkeri i Sverige. På forsiden av Den Svenska Motståndsrörelsens blad, Nationellt Motstånd, skrytes det av samarbeidsplanene. På fargebildet poserer en rekke kjente svenske og norske nazister, med Werner Holm og Mikkel Vetvik som gjennkjennbare representanter for de norske nazistene.

Drapsmenn og våpentyver

Nationell Ungdom presenterer seg som ungdomsforbundet til Den Svenska Motståndsrörelsen, og tilhører den mest voldelige delen av svensk nazibevegelse. Flere av aktivistene som er involvert har stått bak alvorlige forbrytelser, deriblant drap og ran. En av de mest sentrale aktivistene, Klas Lund er dømt for delaktighet i drapet på en antirasist i 1986.

En annen nazist med nær tilkytning til Nationell Ungdom er Hampus Hällekant, en av de tre som ble dømt for drapet på den svenske fagforeningslederen Björn Söderberg høsten 1999. Tredjemann som er verdt å nevne er Christopher Ragne. Etter en tid i passivitet er han nå trådt frem som aktivist Nationell Ungdom. På 90-tallet var Ragne en av lederne for Vitt Ariskt Motstånd (VAM). I denne forbindelse ble han blant annet dømt for et postran. Ragne var også lederen for Nationella Alliansen, en gruppering som blant annet stod bak en attentatkampanje mot selgere av Monitors svenske søstertidsskrift, Expo. Medlemmer i Svenska Motståndsrörelsen er også dømt i en våpenaffære som kan knyttes til drapene på to politimenn i 1999.

Vold og ran

På den norske siden av kjølen er ikke aktivistene stort mer lovlydige enn i Sverige. Politiet anslår at 80 – 85 prosent av medlemmene i Bootboys har et kriminelt rulleblad. En av dem som tydelig illustrerer dette er Werner Holm (28). Holm har vært involvert i en rekke voldsepisoder, og ble nylig løslatt fra fengsel etter å ha sonet en dom på to år og ti måneder for et bankran. Vetvik er dømt for flere forhold, blant annet rasistisk motivert vold, etter at han i 1999, sammen med to kamerater, brøt seg inn hos en afrikansk lærling på Stord og skar ham opp med bajonett. Dariusz Arnesen var en av de mest aktive deltakerne under den ulovlige Hess-marsjen i Askim sommeren 2000, og har vært sentral i det høyreekstreme miljøet på østlandet i flere år.

Krig mot ZOG?

Det som hittil har kjennetegnet aktivitetene i Bootboys er planløs jakt på mennesker med synlig minoritetsbakgrunn, tilfeldige overfall og klønete forsøk på vinningskriminalitet. På den annen side har Nationell Ungdom i Sverige tradisjon for å angripe “fienden”, dvs. politiske motstandere og dem de oppfatter som lakeier for “Zog” – den zionistiske okkupasjonsregjeringen som i henhold til nazistisk mytologi styrer verden. Ser vi på listen over mennesker som er rammet av attentater dreier det seg om journalister, fagforeningsfolk, politifolk og antirasister. Muligheten er derfor til stede for at også norske nazister, i et forsøk på å vinne anerkjennelse hos sine svenske forbilder og samarbeidspartnere, kan komme til å ty til samme type metoder.

(Kilde: Monitor – antifascistisk tidsskrift)