Ervin Kohn i det han leser en jødisk bønn til ære for de muslimske ofrene for terrorangrepet i Christchurch.
Foto: Claudio Castello

Leste jødisk bønn for muslimske terrorofre

FNs dag mot rasisme på torsdag var sterkt preget av terrorhandlingen på New Zealand. Nestleder i Antirasistisk senter og forstander i det jødiske trossamfunnet, Ervin Kohn, æret terrorofrene med en bønn på hebraisk.

Utrop nr. 12/2019 (28.03.2019)

Ett minutts stillhet ble avholdt på Grønland Torg for ofrene før man åpnet for apellene.

Jødiske Ervin Kohn fra Antirasistisk senter ba en jødisk bønn for å ære ofrene for terroren, mens han sto sammen med norsk-somaliske Marian Hussein og foran et hundretalls fremmøtte.

Gud full av barmhjertighet, gi vingene av din herlighet i fellesskapet av de hellige og de rene. 

Han snakket også om likhetene med det som skjedde sist fredag i Christchurch, og terrorangrepene i Oslo 22. juli.

– Christchurch og Oslo er nesten like store. I Christchurch bor det 400.000 innbyggere, byen er vendt mot havet, og det er omringet av snødekte fjell. 

Sympati med muslimske ofre

Han mener det er viktig å sympatisere med ofrene, uansett tilhørighet.

– Vi i det jødiske samfunnet kjente på frykten etter synagogeskytingen i Oslo i 2006. Men vi kjente også på varmen fra fellesskapet under Fredens ring for fire år siden. Det er derfor ikke vanskelig å ha empati med våre muslimske brødre etter terroren i Christchurch. Det er ikke vanskelig å tenke seg at frykten sprer seg. Vi vil at våre muslimske brødre i Oslo skal føle at de ikke står alene.

Et flere titalls mennesker møtte opp på Grønland tog torsdag ettermiddag for å markere FN-dagen mot rasisme og hedre terrorofrene.
Foto: Claudio Castello

Viktig å stå opp mot hatet

Norsk-somaliske Marian Hussein, leder for SVs inkluderingsutvalg, og koordinator for arrangementet, sa FNs dag mot rasisme nå har mer relevans i etterkant av hendelsen på New Zealand.

– FN-konvensjonene vi markerer i dag har gitt og gir flere mennesker vern og rettigheter fra rasisme og diskriminering. Samtidig viser hatet som vi daglig motarbeider at det fører til konsekvenser og tar liv. 

Anne-May Grasaas, domprost i Oslo domkirke, sa at terroren mot moskéene skaper en uhyggelig nærhet til angrepene i Oslo og på Utøya.

Ofrenes etterlatte skal ikke bære på den fortvilelsen alene, sa Anne-May Grasaas, domprost i Oslo domkirke.
Foto: Claudio Castello

– Ofrenes etterlatte skal ikke bære på den fortvilelsen alene. Vi har et valg om å være medmennesker, om å bli kjent med hverandre på tvers av livssyn og ulikheter, sa Grasaas.