Leder i Antirasistisk senter (ARS), Rune Berglund Steen, ser flere av funnene i FAFOs undersøkelse om holdninger til rasisme og diskriminering som negative.
Foto: Pressebilde Antirasistisk Senter

Leder i ARS rystet over rasisme-undersøkelse

– En av de mest rystende rapportene jeg har lest, sier leder i Antirasistisk senter (ARS). 
Utrop nr. 20/2019 (30.05.2019)

Ifølge rapporten Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge, som ble lansert på mandag, oppgir en fjerdedel av de spurte at noen «menneskeraser» er mer intelligente enn andre. 

Respondenter som tror at noen «raser» er smartere enn andre, oppgir samtidig at de har større aksept for, og mindre vilje til å sanksjonere, diskriminering av minoriteter.

Leder i Antirasistisk senter (ARS), Rune Berglund Steen, reagerer sterkt på funnene i undersøkelsen.

– En av de mest rystende rapportene jeg har lest, sier han til antirasistisk.no.

Gammeldags «rasesyn»

Ifølge Berglund Steen tilsier FAFO-rapporten at en del av fokuset må rettes inn mot rasismens gamle kjerne.

– Vi trenger, så godt vi kan, å rydde unna det antikverte og menneskefiendtlige synet på «raser». At hver fjerde person tror på eksistensen av «raser» og på et visst «rasehierarki», var langt verre enn jeg har trodd. Jeg har antatt at slike holdninger stort sett finnes mer ubevisst. At en så stor andel av befolkningen bekjenner seg til dette synet, var uendelig nedslående, sier han til antirasistisk.no.

– Samtidig som dette er viktig kunnskap i kampen mot rasisme, blir jeg både trist og forbannet over at folk med minoritetsbakgrunn i dag har fått vite at det faktisk er slik det står til her til lands i 2019, legger han til.