Hjem Forfattere Artikler av

40480 ARTIKLER 1220 KOMMENTARER
– En viktig reform i Islam er fokus på mer dialog og en større ydmykhet for at det ikke finnes udiskuterbare sannheter, skriverdoktorgradsstipendiat ved UiO,Farhan Shah.
Spørsmålet om velferdsstatens bærekraft har vært sterkt omdiskutert det siste tiåret. Innvandrere er ofte utpekt som den viktigste trusselen. Men nå kommer det en rapport som ser på flere grupper i sammenheng, i stedet for å peke ut enkeltgrupper.
Hva driver hat og fordommer mot muslimer i Norge? Yusefi Ahmad antyder at svaret kan ligge et sted i landskapet mellom mediene og medieforbrukerne: «Mediene hisser forbrukerne til frykt, og forbrukerne hisser mediene til frykt, og det selger»
I løpet av våren gjennomfører partiene sine landsmøter. Høyre, som gjennomførte forrige uke, har fått kritikk for at partiet ikke kunne vise til én eneste person med innvandrerbakgrunn med verv og oppgaver under landsmøtet. Kritikkens utforming skaper inntrykk av at Høyre skiller seg negativt ut blant partiene. Det spørs om...
«Min historie er kroneksempelet på hvorfor det er viktig med geografisk spredning.»

Velferdsalliansen

0
Lørdag er det kvenenes nasjonaldag. Begivenheten markeres med hyggelige arrangementer flere steder i Troms og Finnmark. Også i Trondheim og Oslo er det planlagt aktiviteter. De fleste vet nesten ingenting om denne folkegruppen som fra 1500-tallet begynte å slå seg ned i våre nordligste landsdeler. De kom fra grenseområdene i de...
Å rydde opp i forståelsen av begreper som «jihad» er en viktig komponent i samtalen om reform i islam, skriver Yusefi Ahmad.