Høyre er ingen versting

 

I løpet av våren gjennomfører partiene sine landsmøter. Høyre, som gjennomførte forrige uke, har fått kritikk for at partiet ikke kunne vise til én eneste person med innvandrerbakgrunn med verv og oppgaver under landsmøtet.

Kritikkens utforming skaper inntrykk av at Høyre skiller seg negativt ut blant partiene. Det spørs om kritikken er helt rettferdig. Mye tyder nemlig på at svak inkludering av innvandrere til oppgaver i egen organisasjon er et problem i alle partiene, uavhengig av politisk farge.

I Utrops pågående artikkelserie Talspersonen, stiller vi det samme spørsmålet til alle ungdomspartiene: Hva gjør ditt parti for å rekruttere nye medlemmer med innvandrerbakgrunn?

Vi hadde ventet en mer aktiv holdning til spørsmålet hos ungdomspartiene.

Ikke en eneste av partienes talspersoner for innvandrings- og flyktningpolitikk kan fortelle om en bevisst holdning til problemstillingen i egen organisasjon, langt mindre om konkrete tiltak. Inntrykket er at dette overlates til tilfeldighetene. Ingen av ungdomspartiene gjør noe spesielt for å rekruttere unge innvandrere til medlemskap eller verv.

Dette overrasker. Vi hadde ventet en mer gjennomtenkt holdning til spørsmålet hos ungdomspartiene.

Utrop har tidligere kommentert problemet med svak representasjon av invandrere i regjeringen. Om få år vil personer med innvandrerbakgrunn utgjøre en femtedel av landets befolkning. Hensynet til representativitet gjør innvandreres deltakelse i politikken til en opplagt utfordring for alle partier.

Vi skal ikke overdramatisere – mye vil endre seg over tid. Samtidig er det ikke alt som går av seg selv. Det kan ikke skade å være proaktiv på dette feltet.