Kommentar

Ja til aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp

Høyre går inn for å stille krav om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
Foto: sxc.hu/Ruth Elkin
Aktivitetsplikt vil føre til bedre fysisk og psykisk helse, øke integreringen, øke språkkunnskapene mens man venter på en ordinær jobb.

For to år siden innførte regjeringen lovendringen som gjør at alle unge under 30 år må være i aktivitet for å motta sosialhjelp. Under landsmøtet på Gardermoen nylig vedtok Høyre at de vil utvide aktivitetsplikten til å gjelde for alle.

Med andre ord vil alle som mottar sosialhjelp, dersom Høyre får det som de vil, være pliktige til å være i aktivitet fram til de når pensjonsalder.

Overrepresentert

Vi vet at personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i sosialhjelpsstatistikken.

Vi har i dag aktivitetsplikt for dem under 30 år, og foreløpig ser det ut til å fungere veldig bra.

I Oslo går 71 % av all sosialhjelp til innvandrere, ifølge statistikk fra 2019. I innvandrergruppen er Afrika og Asia sterkt representert blant dem som mottar sosialhjelp. «Av all sosialhjelp utbetalt til innvandrere i 2017, gikk 86 prosent til disse to landbakgrunnsgruppene,» opplyste SSB. Ifølge SSB mottar innvandrere i gjennomsnitt sosialhjelp i lengre perioder enn befolkningen ellers.

Et godt tiltak

Aktivitetsplikt er et godt tiltak. Når det stilles vilkår, skal det bidra til å motivere og påvirke mottakerne av sosialhjelp til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon. Det er særlig viktig at langtidsmottakere kommer raskt ut i aktivitet som kan hjelpe dem ut av en passiv tilværelse. Dette vil føre til bedre fysisk og psykisk helse, øke integreringen, og øke språkkunnskapene mens man venter på en ordinær jobb.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) er blant dem som har hyllet aktivitetsplikten som en suksess, og uttalt at hun vil innføre den også for de over 30 år.

– Vi har i dag aktivitetsplikt for dem under 30 år, og foreløpig ser det ut til å fungere veldig bra. Det er færre under 30 år på sosialhjelp, viser tall fra SSB. Derfor vil vi nå utvide ordningen og også stille krav om aktivitet til dem over denne alderen, sa Hauglie i et intervju med Aftenposten tidligere i vinter.

Vi håper på støtte

Aktivitetsplikten innebærer at det er mulig å holde tilbake penger for dem som motsier seg aktivitet. Ifølge Granavolden-plattformen ønsker regjeringen også å utrede et system med fast aktivitetsplikt for unge på andre ytelser – unntatt uføretrygd.

Et utvalg i Høyre foreslo å utvide aktivitetsplikten for å motta sosialhjelp til å gjelde alle sosialhjelpsmottakere. Vi håper forslaget får støtte også fra andre partier.