Hjem Forfattere Artikler av Abdi Gele, stipendiat ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO

Abdi Gele, stipendiat ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
En ny undersøkelse viser at kjønnslemlestelse av kvinner, som tidligere ble sett på som en form for renslighet og et ufravikelig religiøst krav, nå ses på som skadelig, barbarisk og uislamsk av somaliske innvandrere i Oslo.