Hjem Forfattere Artikler av Akhtar Chaudhry, bystyrerepresentant i Oslo (SV)

Akhtar Chaudhry, bystyrerepresentant i Oslo (SV)

2 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Det er et tverrpolitisk og unisont ønske, ja fra enkelte partier nærmest et krav, at flest mulige personer med minoritetsbakgrunn skal delta i vårt demokrati.
Kan vi med bred penn fastslå at vårt offentlige tjenesteapparat er fritt for rasisme? Svaret er: NEI! Derfor er vi nødt til å utrede hvorvidt det finnes rasisme i offentlige etater, og hvordan vi skal bekjempe den.