Hjem Forfattere Artikler av Akhtar Chaudhry, Stortingskandidat (SV) og Ragnar Næss, forsker

Akhtar Chaudhry, Stortingskandidat (SV) og Ragnar Næss, forsker

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Omfattende forskning tyder på at barn med minoritetsbakgrunn gjør det bedre på majoritetssamfunnets skoler, inkludert i majoritetsspråket, dersom undervisningen er tospråklig. Som generell tendens er dette forskernes relativt enstemmige konklusjon.