Hjem Forfattere Artikler av Alvin Eilertsen Viborg, styreleder i Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)

Alvin Eilertsen Viborg, styreleder i Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Jeg var i flere år nestleder i det som da het Romanifolkets Landsforening RFL. Foreningen skiftet senere navn til Taternes Landsforening. TL. Jeg er her så hjertens enig med styreleder i TL Holger Gustavsen slik Utrop nummer 9 siterte ham. Grunnen til at jeg engasjerte meg i dette arbeidet var at etter å ha skrevet til Riksarkivet og fått tilsendt ca. 600 A4 sider med dokumenter om mine nærmeste forfedre.