Hjem Forfattere Artikler av Anders Sørlien, frivillig på asylmottak

Anders Sørlien, frivillig på asylmottak

2 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
For å skape mer forståelse og toleranse er vi nødt til å omgås og snakke mer med hverandre - på tvers av ulike kulturer, religioner og politiske skillelinjer
Du er 16 år og har mistet flere familiemedlemmer, vært vitne til at din egen pappa har blitt skutt ogdrept. Det er ikke trygt for deg lenger. Du flykter. Søker trygghet, beskyttelse og skolegang.