Hjem Forfattere Artikler av Axel Fjeld, masterstudent i filosofi ved UiB og medlem av Fagbevegelsens partilag i Arbeiderpartiet

Axel Fjeld, masterstudent i filosofi ved UiB og medlem av Fagbevegelsens partilag i Arbeiderpartiet

Axel Fjeld, masterstudent i filosofi ved UiB og medlem av Fagbevegelsens partilag i Arbeiderpartiet
1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Når det ser ut til at rasismen har auka sidan 22/7, skuldast det mellom anna at vi har valt feil strategi. Om ein berre tar debatten og slepp rasismen frem i lyset, så vil ein kunne beskjempe det med sakleg argumentasjon, heiter det - men er det slik?