Hjem Forfattere Artikler av Deniz Akin, stipendiat ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Deniz Akin, stipendiat ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Lesbiske og homofile asylsøkere lever med vold, trusler og trakassering på asylmottakene. For lite gjøres for å informere om rettigheter og legge til rette for at flere melder fra om overgrep, skriver stipendiat Deniz Akin.