Hjem Forfattere Artikler av Even Høydahl, Seksjon for befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå, 15.03.07

Even Høydahl, Seksjon for befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå, 15.03.07

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Khazaleh er uenig med de som deler verden i en “vestlig” og en “ikke-vestlig” del. Hans hovedankepunkt er at i “Vesten” regnes demokrati som et vestlig ideal, noe som skiller “Vesten” fra resten. Dette skal jeg ikke kommentere nærmere her.