Hjem Forfattere Artikler av Geir Barvik, direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Geir Barvik, direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Når fellesverdiene i Norge trues, blir oppslutningen om dem desto viktigere. Derfor opplever vi nå at alle, uansett bakgrunn, ønsker å løfte frem verdiene og fellesskapet som binder oss sammen.