Hjem Forfattere Artikler av Grete Herlofson, Norske Kvinners Sanitetsforening og Shabana Rehman, Født Fri

Grete Herlofson, Norske Kvinners Sanitetsforening og Shabana Rehman, Født Fri

Avatar
1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Etnisk norske som utsettes for negativ sosial kontroll, opplever ikke å bli tatt på alvor av hjelpeapparatet. Det blir ikke bedre når Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) får ansvaret for å forvalte midlene til et nytt mentortilbud for ungdom som har opplevd dette.