Hjem Forfattere Artikler av Innspill

Innspill

7 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Siden jeg har flyttet fra Tyskland til Norge for nesten fem år siden, har jeg alltid undret over nordmennenes bruk av ordet “flerkulturell”. Det er noe en betegner innvandrere med, men aldri seg selv. Hvorfor? Falsk beskjedenhet? Mindreverdighetskompleks? Blindhet for å se mangfoldet i sitt eget samfunn? Også uten innvandrere...
Om du er nyinnkommet på Stortinget eller om du har vært der fra før av er det viktig for deg å vite hvem du skal passe deg for. I media, i Stortingskorridorene og på andre steder vil du komme over en rekke personer og representanter for institusjoner som du...
USA gjennomlever i disse dager sin verste naturkatastrofe noensinne. Ødeleggelsen etter orkanen Katrina er ufattelige og minner mer om en krigssone. Og antallet omkomne og skadde stiger for hver time. Katrina krysset Florida og veltet inn over Mexico-gulfen og ble ytterligere forsterket og rammet Louisiana, Missisippi og Alabama med ufattelig...
Stortinget behandlet 6. juni en proposisjon om endringer i barnevernloven. SV foreslo sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet at enslige mindreårige asylsøkere skal bli ivaretatt av barnevernet ved ankomst til Norge. Nok en gang fastslo de folkevalgte at norske barn skal ha vesentlig bedre behandling enn andre barn som oppholder...
Internasjonale undersøkelser som PISA og PIRLS trekker frem elevenes ulike kulturelle kapital og hjemmebakgrunn som viktige bakgrunnsfaktorer for variasjon i elevprestasjoner og læringsutbytte. Alle foreldre, uansett utdanning, bakgrunn, kultur, religion, utseende og sosialt lag, har en drøm om at deres barn skal trives, lykkes og være trygge på skolen. At...
Daglig leser vi i avisene eller hører på radio og TV innspill og utfall i den såkalte ”innvandrerdebatten”. Ingen annen gruppe i samfunnet diskuteres så mye. Sjelden har så mange ment så mye om så få mennesker og sjelden føres det en offentlig ”debatt” med så store kunnskapsmangler. Dette...
Det norske systemet er i en forandring i forhold til hvordan det behandler flyktninger og innvandrere. For 10-15 år siden ble en stor del behandlet med "silkehansker", sier noen. Men nå, etter å ha oppdaget de negative konsekvensene det kan ha, er man i ferd med å bevege seg...