Hjem Forfattere Artikler av justisminister Odd Einar Dørum

justisminister Odd Einar Dørum

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Spørsmålet om hvordan myndigheter kan og bør reagere når "inn-vandrere, asylsøkere og utlendinger" begår kriminelle handlinger, har skapt debatt den siste tiden. Debatten viser et felles fokus på løsninger. Like fullt har de omtalte løsningsalternativene ofte vært forenklede og ikke alltid like gjennomførbare. For å identifisere løsninger som gir resultater vi alle vil ha, er det tvingende nødvendig at vi ikke skjærer alle over én kam. Vi har å gjøre med ulike typer saker, som krever ulike typer løsninger.