Hjem Forfattere Artikler av Knut S. Vikør, professor i historie ved Universitetet i Bergen

Knut S. Vikør, professor i historie ved Universitetet i Bergen

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Det er for tidleg å avgjere om terroren i Paris tyder at IS har skifta strategi frå å byggje ein eigen islamsk stat, til å prioritere terror i Vesten. Men truleg vil bygginga av den islamske staten framleis vere det viktigaste prosjektet.