Hjem Forfattere Artikler av Lars-Petter Helgestad, Human-Etisk Forbund

Lars-Petter Helgestad, Human-Etisk Forbund

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Human-Etisk Forbund (HEF) ønsker en reelt inkluderende undervisning om religioner, livssyn, etikk og filosofi. Derfor er vi mot endringen av skolefaget religionsfaget RLE til KRLE, som innebærer at halvparten av undervisningen skal handle om kristendom.