Hjem Forfattere Artikler av Leoul Mekonen, studieleder ved R-BUP øst og sør

Leoul Mekonen, studieleder ved R-BUP øst og sør

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Foreldres utdanningsbakgrunn alene er ikke årsaken til frafall. Særlig flyktningforeldre trenger veiledning for å kunne støtte sine barn i skolegangen, skriver Leoul Mekonen, som er studieleder R-BUP øst og sør.