Hjem Forfattere Artikler av Per Bertelsen, Baobab Consulting A.S

Per Bertelsen, Baobab Consulting A.S

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Aldri har så mange mennesker vært på flukt, 59,5 millioner har blitt tvunget til å forlate sine hjem. Bare noen veldig få greide å komme seg til Norge, noen av ungdommene sender vi tilbake til en uviss skjebne.