Hjem Forfattere Artikler av politisk rådgiver Roger Iversen, Kommunal- og regionaldepartementet

politisk rådgiver Roger Iversen, Kommunal- og regionaldepartementet

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Dagbladet skriver på lederplass 5. mars at irakere med avslag på asylsøknaden og irakere med oppholdstillatelse i Norge ikke får støtte til hjemreise til Irak etter 1. april 2004. Dette er ikke riktig.