Hjem Forfattere Artikler av Statssekretær Gunnar Kvassheim, Venstre/ Artikkel i Stavanger Aftenblad 13. april 2004

Statssekretær Gunnar Kvassheim, Venstre/ Artikkel i Stavanger Aftenblad 13. april 2004

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Ytringsfrihet er et krevende prinsipp. Krevende fordi vi risikerer å bli konfrontert med budskap vi sterkt misliker eller føler ubehag for. Det er viktig med vid toleranse for ulike type ytringer. Det finnes rikelig med eksempler på at ”forbudte” eller ”farlige” ytringer har drevet samfunnsutviklingen i positiv retning og gitt ny innsikt.