Hjem Forfattere Artikler av Susanne Søholt, Prosjektrapport 313, Norges byggforskningsinstitutt

Susanne Søholt, Prosjektrapport 313, Norges byggforskningsinstitutt

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
På hvilken måte finner de politiske ideene om Norge som et flerkulturelt samfunn gjenklang i barne- og ungdomsmiljøer?Hvordan forholder barn og ungdom til hverandre i multietniske boligområder? Hva slags praksis for samhandling utvikles, og hva slags holdninger har de til hverandre og til et multietnisk samfunn?