Hjem Forfattere Artikler av Tove Skotvedt, tidligere norsk medlem av Europarådets ekspertkomité for romspørmål

Tove Skotvedt, tidligere norsk medlem av Europarådets ekspertkomité for romspørmål

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
For 30, og igjen for 20, år siden stilte Tove Skotvedt spørsmål ved levekår for rom. I dag spør hun, inspirert av en gammel Emir Custorica-film som fortsatt har relevans, om det i det hele tatt er skjedd noen bedring hva roms levekår angår.