Hjem Forfattere Artikler av Ubah A. Aden, nestleder i Familie- og likestillingsutvalg LO Oslo og Akershus og bystyrerepresentant

Ubah A. Aden, nestleder i Familie- og likestillingsutvalg LO Oslo og Akershus og bystyrerepresentant

Avatar
1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Vi må fortelle historiene til alle dem med minoritetsbakgrunn som har gjort ærlige forsøk på å bidra til samfunnet, men som har blitt slukt av NAV-systemet eller hindret i sin personlige fremgang på grunn av fordommer, utestenging eller sviktende tillit til "innvandrere". Det mener Ubah Aden (A). 
X