Sujantha (27) har ventet to år på godkjenning

0
Helsearbeidere med utdanning fra land utenfor EU rammes av lang saksbehandlingstid på søknader om godkjenning.