Kollektivet

0
 

Norge et internasjonalt forbilde på tolkefeltet

0
Arbeidet med standardisering og profesjonalisering av tolkefeltet pågår i flere land, og Norge utmerker seg i internasjonal sammenheng.