Inviterer til konferanse om arbeidsinkludering

1Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

SOSENT-KONFERANSEN 2020 / WEBINAR 26. OKTOBER 09.00-11.00 – MELD DEG PÅ HER

Mange som kommer fra utenforskap har ofte sterk motivasjon og lojalitet til de som gir dem en mulighet. Ulike bakgrunner kan bidra til et mer mangfoldig arbeidsmiljø, bedre trivsel og styrket bunnlinje. Dette støttes også av forskning.

– Gjennom arbeidet med våre sosiale entreprenører ser vi at mennesker med hull i CV-en ofte sitter på kompetanse, verktøy og tankesett som kan være nyttig for både større og mindre virksomheter, forteller Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører.

Inviterer næringslivsledere til å tenke nytt
Konferansen, som grunnet covid-19 strømmes digitalt, åpnes av statsminister Erna Solberg i Ferds nye lokaler i Vika i Oslo. Konsernsjef Morten Borge forteller at selv om konferansen er åpen for alle, inviteres særlig næringslivsledere og de som jobber med rekruttering til å delta.

– Vi vet at arbeidsinkludering er et område som må være verdi- og ledelsesforankret. Her må vi lære oss å tenke annerledes og rekruttere bredere. Vi som ledere må sette dette på agendaen for at de som ansetter skal kunne endre praksis, sier han.

Praktisk kunnskap og verktøy for rekruttering
Det er lett å tenke at dette er vel og bra i teorien, men hvordan gjøres det i praksis? Det er nettopp den praktiske nytteverdien konferansen fokuserer på. Med temaer som “Ikke senk lista” og “Lede med henda på rattet”, vil konferansen blant annet se på viktigheten av å ha tydelige forventninger til de som ansettes. Deltakerne vil også få innspill til hvordan de kan lykkes med opplæring og oppfølging.

Digital oppfølging og tilbud om sparringspartner
Konferansen følges opp med en faglig samling for HR-ledere som vil lære mer. I tillegg vil selskaper som ønsker å gå ytterligere i dybden, få tilbud om en skreddersydd workshop for å kartlegge dagens praksis og hvilke endringer som kan være nyttige. Deltakerne får også mulighet til å kobles med sosiale entreprenører i og utenfor Ferd-porteføljen, som har lang erfaring med arbeidsinkludering.

– De vil være gode sparringspartnere for selskaper som ønsker å rekruttere flere som har hull i CV-en, men som mangler praktisk erfaring, forklarer Leiner.

Dette får du på konferansen:

  • verktøy for å jobbe systematisk med rekruttering av folk med hull i CV-en
  • innblikk i hvilke utfordringer man kan støte på og hvordan disse kan løses
  • kunnskap om ulike modeller for arbeidsinkludering
  • inspirasjon til hvordan ditt selskap kan bidra i inkluderingsdugnaden

Les mer om konferansen her.

Program:
09.00 – Velkommen Statsminister Erna Solberg og Ferd
09.30 – Ja, du er forutinntatt! Åste Einn fra Payr
09.40 – Ikke senk lista. Vibeke Reiling, HR Director i Fürst og Thorfinn Hansen, CEO i Simployer
10.05 – Verdens beste kollega. Bjørn Erik Tangen i Møller Medvind og Nancy Merete Myrvang i NAV
10.30 – Henda på rattet. Chris Klemmetvold i Medarbeiderne AS
10.55 – Avslutning og veien videre. Ferd

Inviterer til konferanse om arbeidsinkludering