Åpningen av Black History Month Norway 2020

11Shares

Thursday, 8 October 2020
Nasjonalbiblioteket
Henrik Ibsens gate 110, Solli plass, 0255 Oslo, Norway

Vi har gleden av å invitere deg til åpningen og lanseringen av årets tema under Black History Month Norge 2020 – en feiring av den afrikanske diasporaen i Norge og en viktig synliggjøring av melaninrikes bidrag til norsk historie.

Black History Month Norway 2020 handler om å finne, dokumentere, dele og bevare norsk-afrikansk historie. Gjennom programperioden vil det introduseres historier og menneskene som dokumenterer dem. Det blir kunstneriske innslag og samtaler, og alle vil oppfordres til å dele og dokumentere historier. Dette er en hedring av historien, av det som har vært og historien som skapes i dag.

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket åpner vi feiringen med et program som skal synliggjøre og løfte frem Norges svarte historie.

Program:

16:30: Døren åpner

17:00
Velkommen og lansering av årets tema v/ Ida Evita de Leon (leder i Black History Month Norway)

Viktigheten av å ha en Black History Month v/ dr. Michelle Tisdel

Refleksjoner rundt årets tema v/ Guro Sibeko

PAUSE

Filmvisning fra Nasjonalbibliotekets arkiver

En fortelling om norsk borgerrettighetshistorie (kan norske nisser bare være hvite?) v/ Akhenaton de Leon leder i OMOD – Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

Round table talk – nye stemmer v/Turid Rachel Bråten
«Know Your Past, Shape Your Future”:
Vi skal snakke om våre levde opplevelser i henhold til vår forståelse av og tilgang (eller manglende tilgang) til vår kollektive historie som melaninrike i Norge, samt hvordan vi kan forme vår fremtid med kunnskapen vi har nå. Hvordan kan kjennskap til vår fortid være med på å gi oss klarhet i vår identitetsforståelse og plass i samfunnet? Har det noe å si at vi ikke vokser opp med tilgang til vår historie? Og hvilke direkte og indirekte konsekvenser kan mangel på historie ha på vår fremtid?

Avslutning og informasjon om årets program v/ Turid Rachel Bråten

Praktisk informasjon:
Det er kun plass til 50 deltakere. Vi legger ut billetter snart.

Arrangementet vil bli streamet.