– Enkeltgrupper kan ikke gis skylden for korona

Helseminister Bent Høie møtte generalsekretær i Caritas, Martha Rubiano Skretteberg, for å snakke om arbeidet med oppdatert korona-informasjon overfor innvandrergrupper.
Foto: Claudio Castello
Slik svarte helseminister Bent Høie på hva han mente om korona-polemikken mellom Frps Sylvi Listhaug og Islamsk Råd Norge.

I et nylig utspill fra Frp-nestlederen gikk hun kraftig ut mot “innvandrere på siden av samfunnet”, som ikke får med seg alvoret i koronapandemien.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug kom med kraftig kritikk av “uintegrerte innvandrere” etter korona-utbruddene i Østfold, i kjølvannet av en religiøs høytidsmarkering.
Foto : Claudio Castello

Hennes utspill kom i etterkant av koronautbruddet i Østfold-byene Sarpsborg og Frederikstad, som kan knyttes til markeringen av en sjia-muslimsk høytid.

– Hvordan kan man bo i Norge uten å ha fått med seg at man ikke kysser, klapper og klemmer midt under en pandemi? Man kan stille spørsmål ved om dette er et eksempel på de integreringsproblemene vi har i Norge, sa hun til Nettavisen.

– Skaper grobunn for hets

Islamsk Råd Norge mente på sin side at Listhaugs utspill skaper grobunn for muslimhets.

– Det kan virke som om Sylvi Listhaug utelukkende er opptatt av å bruke pandemien til å sette norske muslimer i et dårlig lys. Hvis Listhaug genuint er opptatt av integrering, bør hun forstå at hennes retorikk bidrar til det motsatte av et inkluderende norsk arbeids- og samfunnsliv, skrev informasjonsansvarlig Mustafa Mahmood i Islamsk Råd i en e-post til Nettavisen.

Ut mot «skyldretorikk»

Utrop spurte ministeren om utspillet under en pressekonferanse om korona for minoritetsmedier på Caritas Norge. Også Radio Latin-Amerika, Inter FM, NorSom News og Norge var tilstede.

– Hva tenker helseministeren om utspillet og Islamsk Råd Norges reaksjon? Og hva kan konkret gjøres for at flere innvandrere ikke havner utenfor informasjonskanalene?

– Her er min vurdering at det er vår oppgave å sørge for at informasjonen når frem til alle som bor i Norge. Vi kan alltids bli flinkere til dette. Så er jeg også veldig opptatt at vi i denne situasjonen ikke skaper grobunn for en diskusjon for at det er den ene eller den andre gruppens skyld, sa helseministeren til Utrop under pressekonferansen.

Alle kan bli smittet uansett religion eller alder, påpekte han.

– En uke var det oppslag om smitte blant unge studenter ved Handelshøgskolen, nå er det utbrudd blant pensjonister fra min hjemkommune på busstur. En annen gang er det et bryllup eller møte i en moské. Viruset kjenner ingen forskjell på mennesker, noe som betyr at vi alle sammen kan være uheldige og bli smittet. Vi kan alle komme i situasjoner hvor vi kan komme tett på hverandre og spre smitten. Vi må alle sammen jobbe for å unngå spredningen. Min og myndighetenes jobb er få frem informasjon som alle får meg seg, og så har den enkelte et ansvar for å følge rådene som gis.

Under kontroll

Ifølge helseministeren er smitteutviklingen fortsatt negativ, men under kontroll de fleste steder i Norge.

– Sammenliknet med andre europeiske land er har vi lavere smitte. I tiden fremover vil vi ha mer fokus på lokale tiltak, som blant annet mer bruk av munnbind på kollektivtransport i storbyer som Oslo og Bergen.

Caritas-sjef Rubiano Skretteberg, som selv er født i Colombia, forklarte helseministeren om korona-tiltakene i fødelandet, blant annet at munnbind ble tidlig obligatorisk.

– I Norge har vi fordelen av større plass per innbygger. selv om det fortsatt er viktig at alle holder en-meters avstand. Vi har derfor ikke hatt det samme behovet for obligatorisk munnbind som det er i andre land. Vi må fortsette å fokusere på smittevern og hindre smittespredning, frem til vi har en fungerende vaksine.

Her er Radio Latin-Amerikas video fra pressekonferansen