Hvordan kan sivilsamfunnet bidra til bedre integrering?

1Shares

Sivilsamfunnet og frivilligheten er viktig for integrering av innvandrere i Norge. For en person som er ny i landet kan frivillig engasjement gi tilgang til kunnskap, arbeidserfaring og nettverk. En rekke frivillige organisasjoner jobber i tillegg aktivt med integrering, for eksempel ved å arrangere språkkafeer og besøksvennordninger på asylmottak. Mange idrettslag arbeider aktivt med å inkludere barn og unge med innvandrerbakgrunn.

Forskningen viser imidlertid at nivået av organisasjonsaktivitet, frivillig arbeid, medlemskap og formelle verv i organisasjoner er lavere i innvandrerbefolkningen enn i majoritetsbefolkningen. Hvorfor er det slik? Og hva kan ulike typer frivillige organisasjoner gjøre for å bidra til integreringsarbeidet i Norge?

En ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor oppsummerer hva forskningen sier om forholdet mellom sivilsamfunn og integrering, samt hvilke muligheter og utfordringer forskere har identifisert.

På dette lanseringsseminaret presenterer forskerne hovedpoengene fra rapporten, før representanter fra Frivillighet Norge og organisasjonen Bydelsmødre diskuterer hvordan sivilsamfunnet kan bidra enda mer til integreringen i Norge. Statssekretær Grunde Kreken Almeland fra Kunnskapsdepartementet innleder seminaret.

Vi spør:

  • På hvilke ulike måter bidrar sivilsamfunnet til integrering?
  • Hva ser mønstrene for innvandreres sivilsamfunnsdeltakelse ut og hvilke barrierer for deltakelse er avdekket?
  • Hvordan kan samspillet mellom myndigheter og frivillige organisasjoner på integreringsfeltet bedres for å styrke sivilsamfunnets rolle i integreringen?

Du får høre:

  • Statssekretær Grunde Kreken Almeland, Kunnskapsdepartementet
  • Forskerne Torgeir Nærland og Astrid Espegren, NORCE
  • Stian Slotterøy Johnsen, Frivillighet Norge
  • Representant for Bydelsmødre (navn kommer)

Tidspunkt: 15.04, kl. 10.00-11.00.