Hvordan vurderer UDI om en asylsøker snakker sant? Ny forskningsrapport om troverdighetsvurderinger

1Shares

Wednesday, 19 May 2021

Cecilie Schjatvedt har på oppdrag fra UDI laget rapporten “Bevis- og troverdighetsvurderinger i Utlendingsdirektoratets asyllvedtak i 2018. Anbefalinger til regelutvikling.”

Kl. 09.00 – 09.05
Velkommen og kommentar til rapporten
Fagsjef i Asylavdelingen i UDI, Dag Bærvahr

Kl. 09.05 – 09.35
Presentasjon av rapporten
Advokat Cecilie Schjatvet

Kl. 09.35 – 10.15
Kommentarer og diskusjon: Bruk av asylintervjuene som bevis i UNE og domstolene.

Nemndleder Trine Grythe, Utlendingsnemnda
Dommerfullmektig I Maria Bergram Aas, Oslo tingrett
Advokat Cecilie Schjatvet

Ordstyrer: Dag Bærvahr, UDI

https://www.facebook.com/events/528124901521539/