Virtuell virkelighet og likestillingsutfordringer

262Shares

Samfunnet digitaliseres mer og mer, noe som fordrer økt kompetanse om hvordan dette påvirker kjønnslikestillingen i samfunnet vårt.

I de siste tiår har bruken av digitale virkemidler skutt i været. Dette toppet seg under korona-pandemien da informasjonsarbeid, jobb og skole ble flyttet til virtuelle arenaer. Den digitale hverdagen bidrar for mange til å gjøre hverdagslivet enklere, men hva med de som ikke mestrer digitale verktøy eller ikke har tilgang på dem? Er vi tilstrekkelig bevisste på hvordan økt bruk av digitale virkemidler påvirker alle kvinner i samfunnet. Hvordan påvirker egentlig den virtuelle virkeligheten likestillingen i samfunnet vårt?

På MiRA-Senterets rundbordskonferanse vil vi synliggjøre hvordan digitale verktøy kan skape nye hindringer/problemstillinger i kampen for likestilling. Bli med å utfordre blindsonene i den digitale samfunnsutviklingen!

Med oss for å belyse disse problemstillingene har vi nasjonale og internasjonale fagpersoner til å holde foredrag. Det blir også panelsamtaler og mulighet til å stille spørsmål.

Send påmelding til [email protected] innen 5.november!

Påmelding er bindende og konferanseavgiften er kr. 500 inkludert lunsj, te og kaffe.

Tid: 18.11
Sted: Oslo Kongressenter