Totalitære regimer, massemord og moralsk medansvar

1Shares

I dagens samfunn, hvilket ansvar har hver enkelt for å hindre at «pervert idealisme» kan utarte til massemord?

Dag Solstad er en av Norges store forfattere. Og selverklært kommunist. Er Solstad revolusjonsromantiker og moralsk medansvarlig for lidelsene og de mange millioner som døde under ideologiens røde fane? Professor i statsvitenskap, Bernt Hagtvet, har offentlig stilt Solstad spørsmål om hans ansvar. Så langt uten svar. Hagtvet etterlyser generelt vilje til å diskutere hvorfor kommunismen utartet og mener at «leflingen med diktatur er en permanent invitasjon til massevold». Han mener det er uærlig ikke å svare og etterlyser et oppgjør med venstresidens autoritære ideer. Kritikere mener Hagtvet er en ideologisk blind «brønnnpisser» som forurenser debatten.

Innleder:Professor Bernt Hagtvet.

I panelet:

  • Professor Helge Rønning
  • Politisk redaktør Bjørgulv Braanen
  • Kommentator Harald Stanghelle

Ordstyrer: Thomas Spence, leder av Norsk PENs pressefrihetsutvalg.

Tid: 30.09, kl. 18.00.
Sted: Nedjma, Litteraturhuset i Oslo.