Oslo feirer 50 år med pakistansk arbeidsinnvandring

9Shares

Oslo kommune inviterer til 50-årsjubileum for den pakistanske arbeidsinnvandringen til Norge.

Jubileet feires med:

  • En markering for inviterte gjester i Rådhuset fredag 29. oktober kl. 18.00-19.15.
  • En folkefest på Rådhusplassen 30. oktober kl. 16.00-22.00.

Om jubileet

I 50 år har arbeidsinnvandrere bidratt til at Oslo er blitt en åpnere og mer mangfoldig by. Arbeidsinnvandringen kom først fra Pakistan, etter hvert fulgte andre nasjonaliteter etter. Innvandrere har satt sitt preg på byen gjennom sin arbeidsinnsats, de har bydd på seg selv og sin kultur. Hovedstaden jobber stadig for å bli en by for alle; hvor alle innbyggere har lik verdi. Forskjellighet og mangfold er berikende og en styrke for byen.

Fakta om pakistansk arbeidsinnvandring

· I 202I er det ca. 40 000 norsk-pakistanere i Norge, hvorav vel halvparten er innvandrere og den andre halvparten norskfødte etterkommere. Omtrent halvparten av norsk-pakistanerne bor i Oslo, resten hovedsakelig i kommunene rundt.

· Innvandringen fra Pakistan startet på midten av 1960-årene, men tiltok fra 1971. De fleste kom fra landsbygda i Punjab, samt byene Lahore, Karachi og Rawalpindi. Innvandringsstoppen i 1975 gjorde at arbeidsinnvandringen avtok. Innvandringen på 80- og 90-tallet skyldes i hovedsak ekteskap og familiegjenforening.

· Arbeidsinnvandrerne fikk jobb i bedrifter i servicenæringen og industrien som hadde utfordringer med å skaffe norsk arbeidskraft. Andregenerasjons norsk-pakistanere, de som er født i Norge, er godt integrert med høy deltagelse i høyere utdanning, arbeidsliv og sivilsamfunn.

(Kilde: wikipedia.no)