Innvandrere og flyktninger ut i jobb – Løsninger fra det private, offentlige og sivilsamfunnet

9Shares
 I 2021 var 69 prosent av innvandrere i jobb mot 79 prosent i den øvrige befolkningen (SSB 2022). Konsekvensene av lavere deltakelse i arbeidslivet er mange. For det norske samfunnet innebærer det tap av verdifull arbeidskraft, og for den enkelte betyr det dårligere levekår og tap av mening og fellesskap.
Hva kan vi gjøre for å bidra til at flere innvandrere og flyktninger kommer ut i jobb og raskere kan ta i bruk sin kompetanse? Dette arrangementet setter søkelys på ulike erfaringer med å inkludere innvandrere og flyktninger i arbeidslivet, ser på betydningen av tverrsektorielt samarbeid og hvilke tiltak som fungerer for å sikre en vei inn i et godt og verdig arbeidsliv.

Medvirkende i programmet:

Nancy Herz, statssekretær, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær, Caritas Norge
Erik Eide, bransjedirektør, Virke Ideell og Frivillighet
Kristian Tronstad, forskningssjef, Oslo Met
Sumeet Singh Patpatia, leder for inkludering og mangfold, Schibsted
Faten Lubani, prosjektleder, Globale Sandefjord
Finn Ekås, næringslivskontakt, Caritas Norge

Tid: 16.08, kl. 16.30-17.30.
Sted: Bankgården, Strandgaten 1.