Norsk innvandringshistorie blir radioprogram

0Shares

Edvard Grieg og Petter Dass er eksempler på nordmenn med skotsk blod i sine årer. Mange stedsnavn viser skotsk tilknytning. Langs hele kysten finner vi skotske bånd.

1000 år med innvandring

– Noen av de første innvandrerne var katolske prester, munker og nonner. Fra 1100-tallet bosatte tyske kjøpmenn seg i Norge. Hanseatene dominerte tørrfiskhandelen i flere hundre år.

Fiskeri – og trelasthandel lokket etter hvert også hollendere, engelskmenn og skotter til Norge, forteller Kjetil Lillesæter. Senere ble utlendinger viktige industribyggere i Norge.

Det var for eksempel tyskere som bygde opp den norske bergverksindustrien på Kongsberg og Røros. I tekstilindustrien spilte engelskmennene en viktig rolle. Mens sveitsere introduserte moderne fjøsstell og meieridrift i Norge.

Flere epoker

Norsk innvandringshistorie kan deles inn i flere epoker. I flere hundre år var innvandringen dominert av eksperter innen handel, håndverk og etter hvert industri. Da Norge ble omdannet til et industrisamfunn var utenlandske fagfolk viktig ekspertise.

– Vi har også hatt en stor innvandring av vanlige arbeidsfolk fra nabolandene våre. Det gjelder for eksempel finske innvandrere. Kvener i Nord-Norge og skogfinner langs svenskegrensa i Sør-Norge. På 1800-tallet kom over 100 000 svenske arbeidsfolk til Østlandsområdet. Det var lettere for dem å få seg jobb i Norge enn i hjemlandet, forteller Lillesæter.

Nytt bokverk

Blant de medvirkende i Agenda er historikerne Sølvi Sogner, Knut Kjeldstadli og Einar Niemi. De er blant forfatterne i et nytt bokverk om norsk innvandringshistorie.