Afrikan History Week

0Shares

Her presenteres et levende Afrika som har lange tradisjoner, utfordrer samtiden og utgjør grunnlaget for det vi idag omtaler som urban kultur. Festivalen synliggjør, utfordrer og engasjerer gjennom film, dans, poesi, konserter, kulturkvelder, seminarer, workshops og events for ungdom. Flere av arrangementene avholdes på Parkteatret.

I år er gjennomgangstemaet “Migrasjon”, noe som setter søkelys på de mange folkeflyttinger og vandringer den afrikanske kulturarven har overlevet, og beriket verden gjennom. Innenfor denne rammen er hip-hop like naturlig som mbira-instrumentet, film like relevant som historiefortelling, poesi like energisk som rituell dans og foredrag like viktig som en scenefremføring. Grenser flyttes, genre kombineres og nye opplevelser skapes. Kom – og dett i bakken av begeistring!

De første afrikanere kom til Norge på 1600-tallet, hovedsakelig gjennom Norges (uutalte) medvirkning i slavehandelen og massakrene i Vest-Afrika og Karibien. Det afrikanske miljøet i dag er i hovedtrekk et resultat av senere migrasjon fra afrikanske land, Nord-, Sør- og Sentral-Amerika. Mer enn 50.000 afrikanere bor i dag i Norge og majoriteten er under 25 år. Festivalen er åpen for alle, men ønsker å være en konkret respons på behov i det afrikanske miljøet.

Gjester til årets festival omfatter Pops Mohamed (SA), Molefi Kete Asante (US), Lemn Sissay (UK), Sister OneNess (UK), Nomkhubulwane (SA), Olumide Popoola (DE), Shelley Moorhead (St Croix), Isabell Sterling (NO), Queendom (NO), DannyBoy (NO) and Pumba (NO). I tillegg vil en ny utgave av bladet Kush Magazine lanseres under festivalen.

http://www.afrikanhistoryweek.com/