– Lette etter årsaker for å henlegge saken

0Shares

Obduksjonsrapporten konkluderer med at Eugene Obiora (48) døde av kvelning. Likevel er de fire politimennene frikjent. Det blir ikke reist verken straffesak eller disiplinærsak.

– Spesialenheten som etterforsket saken har hele tiden lett etter årsaker for å henlegge saken. Det ble bestilt flere medisinske rapporter, og da samtlige av dem konkluderte med at Obiora døde av kvelning, har Spesialenheten skyldt på Obiora selv for å renvaske politimennene, sier Nwosu til Utrop.

Det afrikanske miljøet har vanskelig for å forstå frikjennelsen, mener Nwosu.

– Det er uheldig at politimester Per M. Marum og stasjonssjef Ove Sem betegner frikjennelsen som «en positiv og riktig avgjørelse». Også Politiets Fellesforbund er «glad for henleggelsen,» påpeker Nwosu.

Selektiv bevisføring
Nwosu fikk innsyn i alle papirene og har fulgt saken på nært hold. Han er enig med bistandsadvokat Abid Q. Raja i at noen bevis er mer vektlagt enn andre.

– Her har man selektivt plukket ut noe som taler til fordel for en forklaring, og dette er kritikkverdig. Spesialenheten har lagt andre bevisprinsipper til grunn enn det som er vanlig ellers i straffesaker, sier Raja.

Demonstrer mot vedtaket
Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) reagerer kraftig på vedtaket og mobliserer til en demonstrasjon foran justisdepartementet på Akersgate 42 den 8. mai kl 16.

– Dette er en trist dag for Norge. Etter dette kan Spesialenheten for politisaker vanskelig bli oppfattet som noe annet enn politi som beskytter politi, sier leder i OMOD AKi de Leon til NTB.

– Ut fra vitneforklaringer i saken hadde vi forventet en tiltale mot de involverte polititjenestemennene, eller i det minste kritikk i forhold til det som har skjedd. Når fire polititjenestemenn ikke greier å håndtere en pågripelse av en ubevæpnet mann, uten at det skjer dødsfall, er det enten noe galt med politiet som institusjon eller med de polititjenestemennene som var til stede, sier de Leon.

Ti minoritetsorganisasjoner skrev brev til justisminister Knut Storberget (Ap), der de fremmet en rekke krav. Blant annet krevde de en uavhengig granskning av dødsfallet til Eugene Ejike Obiora, noe som justisministeren ikke tok til følge.

Politi etterforsket egen kollega
TV2 meldte i fjor at spesialetterforskeren som hadde ansvar for avhørene tidligere var kollega med de fire mistenkte. De fem skal ha jobbet sammen ved Trondheim politistasjon inntil for ett år siden.

Bistandsadvokat Abid Q. Raja beskylder Spesialenheten for å ha gitt politifolkene spesialbehandling.

– Spesialenhetens vedtak bærer preg av selektiv vektlegging av noen vitner mer enn andre. Vi tror allmennheten vil ha vanskeligheter med å slå seg til ro med at kollegaer renvaskes ubetinget, sier advokaten i en pressemelding.