– Et slag mot rettssikkerheten

Spesialenheten for politisaker legger skylda på Eugene Obioras og mener det er hans egen skyld at politiet brukte kvelertak på ham. De fire politimennene som var involvert er frikjent av spesialenheten.

Henleggelsen av Obiora-saken er et slag for rettssikkerheten til innvandrere. Det mener bistandsadvokat Abid Q. Raja som representerer de pårørende til Obiora. Norskafrikanske Obiora (48) ble pågrepet av politiet på i Trondheim. Fredag ble saken mot fire politimenn henlagt: Tre av dem etter bevisets stilling, og for den siste som intet straffbart forhold.

«Obiora utviste en opptreden som ga grunn til å frykte at politiet og andre kunne komme til skade. Politiets bruk av makt anses å være en følge av Obioras egen opptreden», uttaler Spesialenheten.

Henleggelsen av Obiora-saken er et slag for rettssikkerheten til innvandrere. Det mener bistandsadvokat Abid Q. Raja som representerer de pårørende til Obiora. Han raser over henleggelsen og varsler en klage til Riksadvokaten.

– Spesialenhetens vedtak gir en uakseptabel og kritikkverdig aksept av politiets maktbruk. Maktbruken i denne saken går langt utover det handlingsrom vi kan godta at politiet skal ha, sier advokaten.

Raja reagerer på bevisvurderingen som mener har falt ut i politimennenes favør.

– I denne saken er vår klare oppfatning at spesialenhetens strafferettslige vurdering har vært foretatt etter særskilte bevisprinsipper, hvor bevisvurderingen har vært fordelaktig. Det skal selvsagt ikke være slik; alle saker skal vurderes etter samme bevisregler, og vår oppfatning er at en har oppstilt mildere bevisregler for vurderingen av politimennenes handlinger.

Raja mener at spesialenheten har gjort en selektiv vektlegging av noen vitner.

Les vedtaket fra Spesialenheten