Batteriets kurstilbud høsten 2007

0Shares

Kurs 1 og 2 (29.- 31. oktober) er samlet til 3 sammenhengende dager for å gjøre det lettere for deltakere fra andre kanter av landet å delta. Batteriet kan ved behov dekke utgifter til reise og opphold for deltakere utenfor Oslo.

Vi har denne høsten to ulike “kurspakker”.

Kurs 1 – 5 foregår i Batteriets lokaler på dagtid, mens ettermiddagskursene,
kurs 6 – 15, blir holdt i andre lokaler. Disse arrangeres i samarbeid med

Velferdsalliansen, FrivillighetNorge, BURO og MINUNG

Vennligst gjør den kjent for alle aktuelle deltakere.

Påmelding kan skje til www.batteriet.no