Fordømmer kastesystemet

Av Indias befolkning på 1 milliard mennesker, er omkring 167 millioner stemplet som ”urene”, ”kasteløse”, eller ”urørbare”. Selv kaller de seg daliter; de undertrykte. Identiteten som dalit i det indiske samfunnet og kampen for verdighet og grunnleggende rettigheter, er formet av dalitenes tusenårige historie med ydmykelser, undertrykkelse og eksklusjon.

«I India blir millioner av mennesker født inn i et sosialt og kulturelt system som bryter fundamentalt med ideen om at alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. NCDHR får prisen for sin modige kamp for dalitenes rettigheter og for organisasjonens betydelige innsats for å synliggjøre at diskriminering og undertrykking på bakgrunn av kastefordommer er et alvorlig internasjonalt menneskerettighetsproblem,» heter det i følge juryen.

Daliter har ikke samme tilgang til utdanning og helsetjenester, de diskrimineres i sosiale og religiøse sammenhenger, og ekskluderes fra store deler av arbeidslivet. Flere steder fratas daliter eiendom og tvinges til å bosette seg i egne bydeler eller landsbyer. Kastemotiverte drap, voldtekter og andre overgrep begås daglig i India uten at politi og rettsvesenet griper inn.